Následující text byl napsán jen jako výplň (lorem ipsum) před uvedením do provozu a z důvodu slabé návštevnosti, která brzy ustala úplně, zůstal zapomenut a zachoval se. Stránky zůstavají veřejnosti nepřístupné jako upomínka na autorovy začátky tvorby HTML a také z důvodu sporného výkladu textu. Vy byste se sem nedostali, kdyby vám někdo neřekl adresu.

Chyby v diakritice vnikly smazáním stránek v roce 2005 a obnovením z nedokonalé zálohy.

Omlazování vychází z poznatku, že dělením buněk se neoddělí ze staré buňky 1 mladá buňka, nýbrž vzniknou 2 mladé buňky.

Co to pro nás znamená? Kdyľ udrľujeme stálou hmotnost, omezujeme dělení buněk. Při hubnutí a během přibírání dáváme buňkám příleľitost se dělit, i kdyľ uľ nerosteme.

Proč je méně než 3 dny bez efektu?

Během hladu není dostatek glukózy pro výľivu mozku. Mozek normálně spotřebovává 1/3 veąkeré glukózy. Při nedostatku glukózy se organizmus přeorientuje na ketolátky, jež vytváří z tuků. K tomu dojde až po třech dnech, neboť právě na 3 dny vystačí vystačí zásoba glykogenu v játrech. (Glykogen je škrob sloľený z glukózy)

Regenerační efekt nastává až po třech dnech, kdy organizmus komletně přejde na spotřebu ketolátek. V tomto stadiu hlad mizí, neboť přestanou výkyvy v hladině glukózy. Tukové zásoby se odbourávají a přeměňují se na ketolátky s poměrně stálou rychlostí. Mozek začne být zásobován i nově vytvářenou glukózou (glukoneogeneze). Pokud proces nepřerušíte tím, že byste něco snědli, zažijete dlouhotrvající období bez výkyvů pocitu hladu.


Spousta lidí se do tohoto stádia vůbec nedostane, protože přijímají potravu a oddalují tak stádium, v němž se spotřebují zásoby glykogenu.

Proč to dělají?  Při nedostatku glukózy dochází k závratím a mrákotám a tito lidé ze strachu požijí něco sladkého.

To je ovšem chyba!!!  Proti slabosti může zabrat psychostimulans sympatomimetického typu, neboť při delším hladovění je snížen tonus sympatiku.

Zde byly uvedeny jako příklad názvy některách látek, které jsou čtenářům známější, aby měli představu, co jsou sympatomimetika. Látky i jejich účinek uvádí již středoškolské učebnice a v době, kdy jsem studoval farmakologii, byly legální. Povšimněte si prosím, že se odstraněním jejich názvů vůbec nezměnil význam textu o hladovění.

Tím by se i snížilo vnímání ukrutného hladu.

Je legrační, že ukrutného hladu se bojí nejvíc lidé, kteří zůstali hladem nenejvýš do příštího jídla. :-)   Uzobávají stále něco sladkého (se sacharózou), trpí z toho ukrutným hladem a představují si mylně, že kdyby toho nechali, bude ještě hůř.

Používání stimulancíi proti pocitu hladu není vhodné, protože neodstraní příčinu a způsobí vám nové problémy. Jaká je příčina? Zásobu energie máme na 1 až 2 měsíce. Zásobu vitamínů rozpustných v tucích na několik týdnů. Zásoby minerálů a vitamínů rozpustných ve vodě jen na několik dní. Slabost je vyvolaná úbytkem vitamínů a minerálů a jejich podáváním se vyhnete veškerým problémům během hladovky.

Lidé vědí že mají při hladovce solit. Zapomínají ale na draslík. A právě ten proti slabosti velmi dobře pomáhá, např. Kalium chloratum Léčiva, 2x denně 1 drg. Podávání Magnezium laktátu v dávce 2 aľ 3 x denně 2 tbl je vhodné zvláště ve finální fázi, tím předejdete křečím z přejedení (přejedení na konci se ubrání málokdo).

Na závěr dodejme, že mnozí ani nevědí, co to je
mít hlad jako vlk.
Stav v přírodě naprosto běžný. Po překonání 3 denního stádia dojde k uklidnění a Vy se butete cítit VELMI spokojeně. Zlepší se Vám chuť a čich a jen pouhá obhlídka cukrárny se stává záľitkem. Zlepšuje se práceschopnost. A to nemluvím o tom, že máte najednou více času, protože nemusíte jíst, sedět na záchodě, ani vařit.

Ať budete chtít hubnout intermitentním způsobem nebo postaru, věřím, že si vyberete z nabízených prípravků, které Vám v tom pomohou. Pokud máte jen strach, že to nezvládnete, nehledejte jiné léky. Navštivte psychoterapeuta.
zpět   Intermitentní hubnutí   na HLAVNÍ str.